Finspång jernbruk, jernbruk grunnlagt på midten av 1500-tallet, tilhørte kronen. Bruket ble 1618 forpaktet av Willem de Besche og 1641 solgt til Louis De Geer, som bygde ut bedriften til Sveriges største kanonstøperi. Finspång tilhørte slekten De Geer til 1856, da bruket ble solgt til C. E. Ekman, som 1884 grunnla AB Finspångs styckebruk. Fra 1913 tilhørte bedriften AB Ljungström (nå ABB Stal AB).