Halsted kloster, gods og tidligere kloster i Danmark, nordøst for Nakskov på Lolland. Klosteret ble muligens opprettet allerede på 1200-tallet, men er kjent som benediktinerkloster fra 1305. Etter reformasjonen ble klosteret oppløst i 1538; eiendommen overgikk til krongods og var bl.a. livgeding (eiendom hvis inntekter ble brukt som enkepensjon) for enkene etter kongene Frederik 2 og Frederik 3. I 1719 makeskiftet kong Frederik 4 Halsted mot baron Jens Juel-Vinds gods Juellinge på Sjælland, og eiendommen ble dermed hovedgård i baroniet Juellinge .