Egebjerggård, ca. 1650–1932 kalt Einsiedelsborg, herregård i Danmark, Fyn, på halvøya Agernes nord for Odense. Tilhørte ca. 1410–1781 slekten Podebusk (Putbus), og var fra 1676 hovedsete i baroniet Einsiedelsborg. Baroniet ble 1795 solgt til Ulrik Wilhelm de Roepstorff, som ble greve 1810, og gjorde gården til hovedsete i grevskapet Roepstorff, som han opprettet for sin søstersønn greve Christian Alexander von Petersdorff (1762–1813). Slekten Petersdorff døde ut 1919, og grevskapet gikk i arv til slekten Wedel-Heinen, og ble fri eiendom 1921. Egebjerggaard ble solgt ut av slekten 1929. Godset omfatter nå ca. 10 000 daa. Hovedbygningen, som er oppført i empirestil 1830, er fredet.