Almare-Stäket, herregård i Sverige, i Upplands-Bro kommune på en øy i et smalt sund som forbinder Mälaren med fjorden Skarven og vannveiene i Uppland. Herregården ble bygd i midten av 1600-tallet og renovert rundt 1800. I middelalderen lå her et slott som var av stor betydning fordi det behersket veien mellom Stockholm og Uppsala. I 1517 erobret Sten Sture d.y. Almarestäket etter å ha beleiret erkebiskop Gustaf Trolle der i over et år. Slottet ble deretter revet.