Mårbacka, herregård i Sverige, Värmlands län, i Sunne kommune, på østsiden av Mellan-Fryken ca. 8 km sørøst for Sunne. Tilhørte slekten Lagerlöf 1806–88, og ble kjøpt tilbake av Selma Lagerlöf 1910. Forvaltes nå av en stiftelse, og er åpen for publikum. Hovedbygningen fra 1790-årene ble om- og påbygd 1921–23. Den rommer bl.a. Selma Lagerlöfs bibliotek.