Tårupgård, herregård i Danmark, nordvest for Viborg på Nordjylland. Gården tilhørte 1408–1602 slekten Kaas, deretter slekten Juul, som 1698 gjorden den til et adelig jomfrukloster. Fra 1941 holder en ungdomsskole til her. Den fredede hovedbygningen er et trefløyet anlegg oppført ca. 1580, ombygd ca. 1750.