Dagsnäs, gods og slott i Sverige, Västra Götalands län, ved Hornborgasjön mellom Skara og Falköping. Godset, som omfatter 24 000 daa, er kjent siden 1400-tallet og tilhørte bl.a. slektene Gumsehuvud, Thott, Soop og Uggla. Eiendommen ble i 1762 kjøpt av Pehr Tham, som utvidet jordveien ved bl.a. en storstilt utdiking av Hornborgasjön. Hovedbygningen fra 1770-årene (ombygd 1874) er fredet.