Julita, gods i Sverige, Södermanlands län, ved østbredden av innsjøen Öljaren ca. 20 km nordvest for Katrineholm. Eiendommen omfatter totalt 19 570 daa, hvorav 4400 daa dyrket mark. Omkring 1180 flyttet et cistercienserkloster hit fra Viby nær Sigtuna. Julita (også kalt Säby eller Saba) kloster fikk rang av valfartssted 1461, men ble sekularisert sammen med de andre klostrene i Sverige ved reformasjonen i 1520-årene, og eiendommen ble inndratt til kronen. 1662–1876 tilhørte Julita slekten Palbitzki. Den siste private eier, løytnant Arthur Bäckström, la grunnlaget til en stor samling av malerier og kunstindustri og et friluftsmuseum, Julita skans. Ved hans død 1941 ble eiendommen og samlingene overlatt til Nordiska museet. Den nåværende hovedbygningen er oppført i barokkstil omkring 1750.