Urup, herregård i Sverige, Skåne (tidl. Kristianstads) län, ved Vramsån ca. 15 km sørvest for Kristianstad. Eiendommen, som omfatter 1300 daa, hvorav 1100 daa dyrket mark, er kjent siden 1200-tallet, og har bl.a. tilhørt slektene Urup, Barnekow og Reventlow. Gårdens eldste bygning er et bindingsverkshus fra 1501; hovedbygningen er oppført 1709.