Leker

Leketøy er gjenstander som brukes til å leke eller spille med. Selv om voksne kan benytte og ha glede av leketøy, knyttes leketøy først og fremst til barn. Det er historiske og kulturelle variasjoner med hensyn til hva som regnes for lek, hvilke gjenstander som lekes med, og hvem som bruker leketøy. Leketøy er i dag en storindustri med stadig større og mer dominerende aktører i markedet. Hele artikkelen