Blindebukk, person som i lek får bind for øynene og skal fange andre eller utføre et oppdrag; ordet brukes også om selve leken.