Dalvind, vind som blåser gjennom eller fra dalen opp mot høyere terreng, spesielt typisk i fjelldaler. I meteorologisk terminologi betegnelse på dagkomponenten av systemet berg- og dalvind.