Bris, svak til middels sterk vind, med vindstyrke 3–5 på Beauforts skala. Det blir skilt mellom lett bris (3,4–5,4 m/s), laber bris (5,5–7,9 m/s) og frisk bris (8,0–10,7 m/s).