Barisk vindlov, også kalt Buys-Ballots lov, lov innen meteorologi om sammenheng mellom vindretning og lufttrykk: Hvis man står med ryggen mot vinden, har man på den nordlige halvkule det laveste lufttrykk på skrå forover til venstre (på den sørlige til høyre) og det høyeste lufttrykk på skrå bakover til høyre (på den sørlige halvkule til venstre). Formulert i 1857 av nederlenderen C. H. Buys-Ballot.