Vindfall, betegnelse på trær som har blåst ned. Når vindfallet ligger på rot, er det, særlig i den nærmeste tiden etter nedblåsingen, ofte spenninger i røttene, slik at det medfører fare ved rydning.