Vindlast, den belastning en bygningskonstruksjon utsettes for i sterk vind. En skiller mellom statisk vindlast (vindtrykk) der det ikke foregår vekselvirkning mellom legemet og vinden, og dynamisk vindlast der legemet (bro, tårn el.l.) kan ta opp turbulent energi og komme i svingninger. Det foreligger standarder for hvilke vindlaster bygningskonstruksjoner skal tåle.