Differensialgeometri

Differensialgeometri er en del av matematikken som gjør bruk av  differensial- og integralregning på geometriske problemer. I første rekke er differensialgeometrien knyttet til kurver og flater i rommet. Differensialregning behandler grenseoverganger, og i differensialgeometri studerer man særlig lokale egenskaper, det vil si grenseegenskapene når man nærmer seg et gitt punkt. Hele artikkelen