Differensialgeometri

Differensialgeometri, anvendelse av differensial- og integralregning på geometriske problemer, i første rekke knyttet til kurver og flater i rommet. Differensialregning behandler grenseoverganger, og i differensialgeometri studerer man særlig lokale egenskaper, dvs. grenseegenskaper når man nærmer seg et gitt punkt. For plane kurver behandles tangenter, normaler, krumning og berøring av kurver, egenskaper ved kurvesystemer m.m., i rommet studeres også spesielle kurver på flater (krumningslinjer, geodetiske kurve) og spesielle flater (linjeflater, minimalflater).. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sigbjørn Hervik

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 49 artikler: