Differensialgeometri er en del av matematikken som gjør bruk av differensial- og integralregning på geometriske problemer. I første rekke er differensialgeometrien knyttet til kurver og flater i rommet.Differensialregning behandler grenseoverganger, og i differensialgeometri studerer man særlig lokale egenskaper, det vil si grenseegenskapene når man nærmer seg et gitt punkt.For plane kurver behandles tangenter, normaler, krumning og berøring av kurver, egenskaper ved kurvesystemer med mer; i rommet studeres også spesielle kurver på flater (krumningslinjer, geodetiske kurve) og spesielle flater (linjeflater, minimalflater).. Hele artikkelen