Logaritmisk spiral, kurve som i polarkoordinater (se koordinatsystem) har ligningen r = a · eφ. Her er a en konstant, e grunntallet i det naturlige logaritmesystemet og φ en variabel vinkel. Den karakteristiske egenskapen for denne spiralen er at vinkelen mellom radius-vektor og tangenten er den samme overalt. Logaritmisk spiral er spiralformet og nærmer seg polen (origo) i tettere og tettere vindinger i et ubegrenset antall. Logaritmiske spiraler ble først studert av R. Descartes. Den forekommer i flere tilfeller i naturen, f.eks. i vindingene av visse sneglehus.