Omdreiningslegeme, også kalt rotasjonslegeme, i geometrien et legeme som fremkommer ved at en plan figur dreier seg om en akse i figurens plan. Overflaten av et omdreiningslegeme er derfor en omdreiningsflate. Eksempler på omdreiningslegemer er kule og ellipsoide, dessuten sylinder og kjegle (som begge oppstår ved rotasjon av en rett linje), omdreiningshyperboloide, paraboloide og torus (sirkelring), som fremkommer ved at en sirkel roteres om en akse som ikke skjærer den. Om regler for beregning av et omdreiningslegemes overflate og volum, se P. Guldin.