Minimalflate, flate som tilfredsstiller visse betingelser (f.eks. en gitt randlinje) og har minst mulig flateinnhold. Såpeskumshinner gir enkle, fysiske eksempler på minimalflater. Minimalflater har flere interessante, matematiske egenskaper, og studiet av slike flater danner en viktig del av variasjonsregningen.