Trigonometriske rekker er matematiske rekker som vanligvis kalles fourier-rekker.