Sirkulære funksjoner er i matematikken et annet navn på de trigonometriske funksjonene.