Sekans, secans, forkortet sec, trigonometrisk funksjon. Sekans til en vinkel i en rettvinklet trekant defineres som forholdet mellom hypotenusen og vinkelens hosliggende katet. Se trigonometri.