Tg er et eldre symbol for den matematiske funksjonen tangens. Nå brukes tan som symbol.