Sin er i matematikken symbol for funksjonen sinus.