Tensor, generalisering av begrepet vektor. I deler av matematikken, spesielt innenfor differensialgeometrien, og i teoretisk fysikk har tensorer stor betydning. F.eks. er både tidrommets geometriske egenskaper og gravitasjon beskrevet ved hjelp av den såkalte «metriske tensor» i relativitetsteorien. Ved å bruke tensorer kan man formulere naturlovene matematisk i ligninger som har samme form, uavhengig av hva slags koordinatsystem man refererer til. Tensorregningen er den delen av matematikken der det gjøres rede for hvordan man kan regne med tensorer.