Masseaksjon, en mer omfattende og oftest mer politisk farget betegnelse for det som syndikalistene kaller direkte aksjon. I den norske arbeiderbevegelsen spilte masseaksjon som politisk slagord første gang en viktig rolle på Arbeiderpartiets landsmøte 1918, som ved sin tilslutning til masseaksjon gav arbeiderrådbevegelsen sin politiske sanksjon.