Sosialistiske internasjonale, siden 1951 fellesorganisasjon for sosialdemokratiske partier. Se også internasjonale.