Arbeiderkontroll, arbeidernes organiserte kontroll av ledelsen i en bedrift gjennom egne arbeiderutvalg, bedriftsråd eller fagforeninger (arbeiderråd). I den russiske revolusjon spilte arbeiderkontrollen stor rolle som revolusjonær parole for arbeiderne i industrien foran oktoberrevolusjonen. Innenfor moderne sosialisme har arbeiderkontroll vært atskillig diskutert som middel til å skape et mer umiddelbart økonomisk demokrati enn statsmakten kan representere.