Den sosialistiske arbeiderinternasjonale, de sosialdemokratiske partiers fellesorganisasjon fra 1923 til den annen verdenskrig. Se internasjonale.