Frie fagforeninger, i tysktalende land i perioden fra ca. 1875 til 1935 navnet på de fagforeninger som politisk samarbeidet med sosialdemokratiet. Etter 1949 navn på den fagforeningsinternasjonale som ikke var kommunistisk og som i dag er den dominerende internasjonale arbeidstakerorganisasjon, Frie faglige internasjonale.