Den verdien som en variabel i et dataprogram eller en innstilling tilordnes automatisk før den eventuelt blir endret.