Kodegenerator, verktøy til raskere fremstilling av programmer for datamaskiner. En kodegenerator kan f.eks. være en modul som lar programmereren tegne skjermbilder i et interaktivt verktøy, fremfor å skrive alle de detaljerte instruksene selv. Ved hjelp av allerede eksisterende rutiner kan så kodegeneratoren «oversette» arbeidet til kode i et høynivåspråk.