Regler for hvordan en kodelinje eller en kommando i et programmeringsspråk eller et skriptspråk skal settes sammen. Alle dataspråk er konstruert slik at én og samme melding må være entydig. Brytes syntaksreglene, kan kommandoen eller kodelinjen ikke tolkes. Program med syntaksfeil vil ikke kunne kjøres. Kompilerte språk gir melding om syntaksfeil under kompilering. Tolkede språk og skriptspråk gir gjerne slike tilbakemeldinger under kjøring.