Kompilere, er, innen dataprogrammering, å oversette kode skrevet i et høynivå-programmeringsspråk til objektkode. Les mer under kompilator.