Vertsspråk, brukes om det generelle programmeringsspråket (for eksempel COBOL), som kan tilknytte seg andre programmeringsspråk for mer spesielle formål (for eksempel database-behandling). Vertsspråk brukes også om et høynivåspråk som støttes spesielt av et operativsystem med diverse verktøy.