Slumptall, tilfeldige tall, tall som kan tenkes fremkommet ved loddtrekking innen en gitt statistisk fordeling. Slumptall brukes ved lotterier og andre trekninger, som grunnlag for krypteringsalgoritmer, for å plukke ut objekter ved stikkprøver, og ved simulering av prosesser som påvirkes av tilfeldige hendelser. Slumptall skaffes fra tabeller eller ved bruk av en slumptallgenerator, som er en maskin, prosess eller en algoritme som gir serier av slumptall. En ekte slumptallgenerator bygger på fysiske prosesser som terningkast eller radioaktivitet, mens de såkalt uekte bygger på algoritmer som gir tilsynelatende uniformt fordelte tall, men der den samme tallrekken kan genereres om og om igjen. Dette kan være en fordel i forsøksvirksomhet. Visse typer lommeregnere har innebygd slumptallgenerator, og på PCer har man tilgang til slumptallsgeneratorer via programmeringsspråk og funksjoner i regneark.