Skript, program som består av en serie instruksjoner til et brukerprogram (applikasjon) eller til et hjelpeprogram. Når skriptet kjøres, utføres instruksjonene uten videre innblanding fra brukerens side, omtrent som i satsvis bearbeiding, bare som oftest i langt mindre skala. Operativsystemer og programfamilier kan utstyres med egne skriptspråk som gjør det mulig å lage nye kommandoer på grunnlag av dem som allerede er i systemet. Skripter er mye brukt i dataadministrasjon, i datakommunikasjon, i skreddersøm av brukerprogrammer som regneark, tekstbehandlere og databaser, og i utforming av websider.