Formering

Formering eller reproduksjon, det at et individ gir opphav til ett eller flere nye individer (som utgjør neste generasjon). Formering er en grunnleggende egenskap ved levende organismer (se liv). Formering innebærer i mange tilfeller at avkommet har nye og andre kombinasjoner av arveanleggene enn opphavet. Man skiller mellom ukjønnet og kjønnet formering.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lene Martinsen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 61 artikler: