Formering

Formering eller reproduksjon, det at et individ gir opphav til ett eller flere nye individer (som utgjør neste generasjon). Formering er en grunnleggende egenskap ved levende organismer (se liv). Formering innebærer i mange tilfeller at avkommet har nye og andre kombinasjoner av arveanleggene enn opphavet. Man skiller mellom ukjønnet og kjønnet formering.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Formering

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 62 artikler: