Formering er når et eller flere individer får avkom eller barn. Formering er en grunnleggende egenskap ved levende organismer (se liv). Man skiller mellom ukjønnet og kjønnet formering. Ukjønnet formering kun krever én forelder, mens kjønnet formering krever to foreldre. Kjønnet formering vil si at begge foreldrenes arveanlegg blandes og fordeles, så avkommet får nye og andre kombinasjoner av arveanleggene enn foreldrene. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Formering

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt