Sædgjemme, lite og sekkformet vedheng til de hunnlige kjønnsorganer hos bl.a. mange invertebrater (særlig insekter) og noen amfibier, hvor sæden oppbevares etter paring. Sikrer befruktning av eggene etter hvert som de modnes.