Mikrogamet, betegnelse på den minste kjønnscellen (hannens) hos organismer som har kjønnsceller med ulik størrelse (se anisogami og oogami). Som regel selvbevegelige ved hjelp av en flagell (svømmetråd). Se også gameter, spermier.