Anisogami, kjønnet formering der de to typene kjønnsceller er bevegelige, men av ulik størrelse. De største kalles gjerne hunnlige, de minste hannlige gameter. Anisogami forekommer vanlig hos alger og representerer utviklingshistorisk et mellomstadium mellom isogami hvor kjønnscellene ser like ut, og oogami hvor eggcellen er stor og ubevegelig og blir oppsøkt av de små og svømmedyktige hanncellene.