Ovovivipare dyr, eggleggende dyr med indre befruktning, hvor egget under oppholdet i mordyrets eggleder utvikler seg til et mer eller mindre langt kommet foster, som kan tilføres næring fra moren. Næringen vil sive inn til fosteret gjennom egghinnene. Fosteret sprenger egghinnene enten umiddelbart før egget legges, slik at det ser ut som om mordyret føder levende unger, eller det skjer under eller like etter eggleggingen. Atskillige krypdyr er ovovivipare, dessuten noen fisker, insekter og snegler. Jf. vivipar, ovipare dyr.