Ovipare dyr, eggleggende dyr, hvor egget, når det legges, bare er en eggcelle, eller inneholder et embryo som befinner seg tidlig i sin utvikling. Befruktning kan skje enten under eggleggingen (f.eks. hos frosk og mange insekter) eller etter at egget er lagt (f.eks. hos de fleste fiskearter og mange virvelløse dyr). Hos krypdyr og fugler foregår befruktningen før egget legges. Jf. vivipar og ovovivipare dyr.