Gameter, betegnelse for de modne kjønnsceller som danner grunnlaget for organismenes kjønnete formering. To fysiologisk forskjellige gameter smelter sammen (befruktning) til en zygote som så utvikles til et nytt individ. Er gameter innenfor arten like av utseende, kalles de isogameter (forekommer hos primitive alger og sopp). Er de ulike, kalles de anisogameter (heterogameter). I siste tilfelle betegnes de store gametene makrogameter, som vanligvis er ubevegelige, og de små som mikrogameter som vanligvis er bevegelige. Disse er da henholdsvis identiske med, og kalles populært, egg- og sædceller (spermatozoer).