Karyogami er en betegnelse på sammensmeltingen av cellekjernene ved organismers befruktning.