Østrus, betegner den korte periode av seksualsyklus da hunndyret lar seg pare. Jf. brunst, menstruasjon (Menstruasjon hos andre pattedyr), kjønnsdrift.