Heterogenese, betegnelse på en veksling mellom en kjønnet og en eller flere partenogenetiske generasjoner. Se generasjonsveksling.