Kjønnsdimorfi, eller seksuell dimorfi, betegnes som primær kjønnsdimorfi når den angir forskjell i produksjon av kjønnsceller: sædceller hos hannen, eggceller hos hunnen, sekundær kjønnsdimorfi når kjønnene skiller seg i ytre karakterer. Hos mange insekter har hannen særlige utvekster, forstørrede følere eller øyne, praktfulle farger (mange sommerfugler) m.m. Hunnen kan mangle vinger (frostmåler) eller, som hos skjoldlus, være redusert til en eggfylt sekk. Kjønnsdimorfi er utbredt hos fuglene, særlig utpreget hos hønsefugler, kolibrier og paradisfugler. Som eksempler blant pattedyr kan nevnes hannløvens manke, værens horn og klappmyssens neseblære. Utpreget kjønnsdimorfi i paringstiden forekommer hos mange fisk, salamandre, fugler m.m. Hos hjortedyr, unntatt rein, har bare hannen gevir, disse felles etter brunsttiden. Størrelsesforskjellen mellom kjønnene varierer sterkt, hos noen arter er hannen størst, hos andre hunnen. Dverghanner forekommer hos flere edderkopper. Hos den marine pølsemarken, Bonellia, lever den bitte lille hannen parasittisk inne i hunnen, og hos noen dyphavsmarulker er dverghannen fastvokst til hunnen. Lydorganer forekommer bare hos hannen av gresshopper, sangsikader, enkelte frosk m.fl. Hos fuglene er sangevnen særlig utviklet hos hannen.