Aseksuell formering, ukjønnet formering, svarer stort sett til vegetativ formering. Se apomixis.